Sekretær

Roger Bergersen

Medlem av formannskap og kommunestyre, fram til kommunevalget 2023

Roger Bergersen